Горди сме да Ви представим нашите златни медалисти от конкурса "Златен медал с диплом" организиран от Intr Expo Center!
                 Необходимите документи за участие бяха: 

                 * Органолептична и физикохимична оценка, безопастност на хранителен продукт / акт за вземане на проби,                                                                                                               протокол за изпитване от лаборатория/ и търговски документ

                 * Сертификати и протоколи от лабораторни изследвания
                 * Технологична документация на продукта в частта органолептика и физикохимия
                 * Декларация за целогодишно производство и обем на продукцията*Референции за продукта